Welkom
Toezicht en controle
Visserij onderzoek
Plaagdierbestrijding
Schadebestrijding
Vis en natuurgids
BOA opleidingen
Boekuitgaven
Praktijkfoto's
Contactformulier

Opleiding Natuurtoezichthouder, cursussen en themadagen:

Voor Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) Toezichthouders, Politieambtenaren of belangstellenden organiseren wij cursussen, themadagen of een praktijkdag natuurtoezichthouder (v.h. de Jachtopzichtersopleiding). Hierin worden wetgeving en bevoegdheden behandeld. Na afloop van de opleiding ontvangt de cursist een certificaat of diploma. 

Natuurtoezichthouder: Schriftelijke opleiding bestaande uit de Flora en Faunawet, Visserijwet 1963 , Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren, Natuurbeschermingswet, Waterwet, Wet Milieubeheer en surveilleren in het veld. Schriftelijke cursus ondersteund met een dag herhaling met uitgebreide power-point presentatie en fysiek voorbeeldmateriaal als verboden jacht en vis (stropers) materiaal.

Visserijwetcontrole in de praktijk: Dagcursus bestaande uit behandeling van de Visserijwet 1963, bevoegdheden opsporingsambtenaren en controleurs visvereniging, ondersteunt met uitgebreide power-point presentatie en voorbeeldmateriaal op gebied van visserij en visstroperij.

Themadagen: Ook is het mogelijk een deel van de cursus natuurtoezichthouder in een dag of avond te volgen, eveneens voorzien van een uitgebreide power-point presentatie en naslagwerk. 

Opleidingsaanvragen: Voor het volgen de opleiding Natuurtoezichthouder of het verzorgen van een cursus op maat speciaal voor uw organisatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.