Welkom
Toezicht en controle
Visserij onderzoek
Plaagdierbestrijding
Schadebestrijding
Vis en natuurgids
BOA opleidingen
Boekuitgaven
Praktijkfoto's
Contactformulier

Visserijkundig onderzoek en visstandsbeheer:

Bij werkzaamheden aan of in wateren is het wettelijk verplicht om een visserijkundig onderzoek uit te laten voeren naar de in het water aanwezige visstand en eventueel ander waterleven.

Van der Velden HTA Faunabeheer heeft een speciale ontheffing van het Ministerie van LNV om met alle wettelijk toegestane vistuigen visserijkundig onderzoek uit te voeren. 

Na afloop van het onderzoek wordt een degelijk onderzoeksrapport aan de opdrachtgever verstrekt met daarin de bevindingen van de aanwezige vissoorten en eventueel te nemen maatregelen zoals een (algehele) afvissing. 

Beschermde vissoorten vangen en verplaatsen mag alleen met een een speciale ministeriële ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Na aanvraag en afgifte van deze ontheffing. Na verlening van deze ontheffing magen beschermde vissen pas gevangen, verplaatst en weer uitgezet worden door een terzake kundig persoon.

Van der Velden HTA Faunabeheer voert naast het visserijkundig onderzoek ook de afvissing en verplaatsing van de beschermde diersoorten uit en indien nodig adviseren en handelen de aanvraag van de Ministeriele ontheffing af.

Hiernaast voeren wij ook de volgende visserij werkzaamheden uit:

- Algehele afvissing bij waterdemping of onderhoud

- Afvissen van klein water of vijvers bij particulieren

- Visstandsbeheer / afvissen van teveel aan ongewenste vissoorten

- Visreddingen bij zomerse of winterse sterfte

                                        


Onderzoek met electro-agggregaat
Degelijke rapportage