Welkom
Toezicht en controle
Visserij onderzoek
Plaagdierbestrijding
Schadebestrijding
Vis en natuurgids
BOA opleidingen
Boekuitgaven
Praktijkfoto's
Contactformulier

Natuurtoezicht en controle in het buitengebied: 

Natuurbeschermingsorganisatie's, wildbeheerseenheden, particuliere landgoed-eren of visrechthebbenden kunnen wij helpen bij het uitvoeren van gespecialiseerde jachtopzichters werkzaamheden zoals flora en faunatoezicht, controle op toegangsregels of (fauna)beheer. 

Hierin hebben wij een grote schat aan praktijkervaring opgedaan de afgelopen (ruim) 25 jaar als BOA domein ll en toezichthouder.

Naast het uitvoeren van toezicht, controle of beheer vervullen wij in uw gebied natuurlijk óók de rol van gastheer of verzorgen wij een (natuur) excursie. 

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in een groen jachtopzichters uniform of indien gewenst in bedrijfskleding / uniform van uw eigen organisatie.