Welkom
Toezicht en controle
Visserij onderzoek
Plaagdierbestrijding
Schadebestrijding
Vis en natuurgids
BOA opleidingen
Boekuitgaven
Praktijkfoto's
Contactformulier

Plaagdierbestrijding:

Ons plaagdierbestrijding bestaat uit verjagen of wegvangen van ongewenste of schadelijke dieren of vogels of hun nesten of eieren verwijderen, bij particulieren,(voedselwaren)bedrijven, fabriekshallen of hangars.

Vogelsoorten zijn de ekster, huismus, kauw, kokmeeuw, kraai, merel, roodborst, spreeuw, Turkse tortelduif, zilvermeeuw, en zwarte roodstaart. 

Voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden beschikken wij over een door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstrekte ontheffing (ontheffingsnummer FF/75/2011/013)

Vossen of verwilderde katten wegvangen middels vangkooi op gronden van particuliere grondgebruikers;

Ratten, muizen en mollen wegvangen middels klemmen of vangkooien;

Konijnen wegvangen op sportvelden of begraafplaatsen;

Ganzen wegvangen of herplaatsen of het onvruchtbaar maken van ganzeneieren;

Advies inzake faunabeheer en te nemen maatregelen.

Speciale bedrijfsservice:

Ingeval van acute overlast bij bedrijfspanden welke bijvoorbeeld onder inbraakalarm staan of waar wegens voedselveiligheid snel gereageerd dient te worden op vogels die ernstige hinder of schade veroorzaken, zijn wij op afroep beschikbaar om de betreffende overlast-veroorzaker(s) onmiddelijk onschadelijk te maken zodat de normale bedrijfsgang weer kan plaatsvinden.


Wegvangen plaagdieren met vangkooi.
Ganzen overlast