Welkom
Toezicht en controle
Visserij onderzoek
Plaagdierbestrijding
Schadebestrijding
Vis en natuurgids
BOA opleidingen
Boekuitgaven
Praktijkfoto's
ContactformulierWelkom bij Van der Velden HTA Faunabeheer: 

Met al ruim 25 jaar praktijkervaring op het gebied van toezicht, controle en handhaving op natuur en milieugebied kunnen wij u van dienst zijn op de vele facetten die dit vakgebied kent.

Ondervind u schade of overlast van bepaalde wilde dieren, dan kunnen wij u snel en professioneel van uw probleem afhelpen.

Ook op het gebied van visstandsbeheer, uitvoeren van een quick scan of verzorgen van opleidingen kunt bij ons terecht.

Kortom, Van der Velden HTA Faunabeheer kan u als natuurbeherende instantie, particuliere langgoedeigenaar of visrechthebbende van dienst zijn.

Op deze website kunt u kennismaken met ons en lezen wat wij u te bieden hebben.

Doelgroepen: Overheid, gemeenten, provincie's, waterschappen, bedrijven, particulieren, sportverenigingen en onderzoeksbureau's.

Heeft u vragen of een opdracht, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 

06-51842408 

of 24 uur per dag via het contactformulier.

Accreditatie's 

Diploma Jachtopzichter

Diploma Politieambtenaar

Diploma politieacademie doseren en presenteren

Getuigschrift BOA

IVN Natuurgids

KNJV jachtdiploma

Jachtakte Koninkrijk der Nederlanden (geweer)

Diploma visstandsbeheer

Ontheffing visserijkundig onderzoek Ministerie EL&I

Ontheffing vogelvangst Ministerie EL&I

Veilig werken aan het spoor

..... en natuurlijk vele jaren van praktijk ervaring.  
Presentatie bij politieacademie Amsterdam